Esbo - Kulturföreningar, bild 4

Ladda ner: esbo_andra.jpg

Kendas kommentar

I "övriga kulturföreningar" läste jag i samband med Pohjola-Norden i Esbo r.f. följande: Föreningen strävar till att befrämja och utöka kännedom om de övriga nordiska ländernas folk, språk och kulturella förhållanden.

Kommentarer

(ingen har ännu skrivit kommentar för den här bilden)


Namnet är inte obligatoriskt. Kommentaren: max 300 tecken.

Problem med formuläret?

upp till början


reklamkencomix.spreadshirt.fi