Esbo - Miljöföreningar, bild 1

Ladda ner: esbo_buss.jpg

Kendas kommentar

Esbo stads kulturbyrå, som ansvarar för broschyren, bad mej att rita en buss, som de sku kunna använda antingen för miljöföreningar eller något annat.

Kommentarer

(ingen har ännu skrivit kommentar för den här bilden)


Namnet är inte obligatoriskt. Kommentaren: max 300 tecken.

Problem med formuläret?

upp till början


reklamkencomix.spreadshirt.fi