Scout

Maria Dahlberg frågade på våren 2000 om jag kunde rita scoutserier för nån tidning som gavs ut på nå´t läger. Hon bad om 10 bilder, men jag skickade 12 för att hon skulle kunna välja de som hon bäst tyckte om. De som inte publicerades hittar du på sidorna 10-12.

Tidningen hette Smacku, informationsorgan för Finlands Svenska Scouter rf:s förbundsläger KUST.

Idéerna för endel har jag fått från Hajk-serier och för de andra... från ärmen.

Till serierna

TV
Ved
Knopar
Kraka
Taxi
Pizza
Kontroll 2
Eld
Toppen
Morgon
Bensin
Latrin