Print - Sudoku

Här kan du skriva ut Sudoku-spel. Databasen har för tillfället 600 spel (200 lätta, 200 medelsvåra och 200 svåra). Om det behövs, så kan du också skriva ut alla lösningar.

Sudoku är ett logikspel som går ut på att man ska placera ut siffror i ett rutmönster. Rutmönstret består av 3×3 rutor, som i sin tur består av 3×3 rutor. Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3×3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång.

Läs mera om Sudoku i Wikipedia: svenska, finska, engelska.

Svårhetsgrad:

Fortsätt till första sidan med lätta spel