Studentbladet - Stbl 8/99

Ladda ner: stbl_9908_bana.jpg stbl_9908_sidan3.jpg stbl_9908_serie.jpg

Kendas kommentar

Ritade till en artikel av Markus Haakana: Sanera studieveckorna - kanske också studietiderna. Ingressen lät: Varför ska en del jobba 200 timmar för en studievecka medan andra jobbar en timme för detsamma?.... Personerna på bilden springer på böcker.

Kommentarer

(ingen har ännu skrivit kommentar för den här bilden)


Namnet är inte obligatoriskt. Kommentaren: max 300 tecken.

Problem med formuläret?

upp till början