Sudoku - lätt nr. 149

Svårhetsgrad Spel

Lätt nr. 149

Tid:

Skriv in siffrorna 1-9 i de tomma rutorna. Du kan skriva dem med tangetbordet eller trycka på en sifferknapp efter att du valt en ruta. Har du valt en siffra och sedan klickar på en ruta, så skrivs siffran in.

Databasen har för tillfället 600 spel (200 lätta, 200 medelsvåra och 200 svåra).

Sudoku är ett logikspel som går ut på att man ska placera ut siffror i ett rutmönster. Rutmönstret består av 3◊3 rutor, som i sin tur består av 3◊3 rutor. Det gäller att placera in siffrorna 1 till 9 på ett sådant sätt att varje vågrät rad, lodrät rad och låda på 3◊3 rutor innehåller varje siffra exakt en gång.

Läs mera om Sudoku i Wikipedia: svenska, finska, engelska.

Skriv ut Sudoku-spel på papper


reklamshop.spreadshirt.fi/kencomix/