Integritetsspolicy

Om du kontaktar KenComix eller Kenda, så kan det i vissa fall vara nödvändigt, men inte obligatoriskt, att du lämnar uppgifter om dig själv. Denna policy beskriver hur KenComix använder information och hur den skyddas.

KenComix.net ägs, kontrolleras och drivs av Kenda. Det är Kendas policy att följa och respektera lagar som gäller sekretess och att skydda besökares personuppgifter från möjligt missbruk.

Kenda delar under inga omständigheter med sig besökares personuppgifter till tredje part. Personuppgifterna används endast för att kontakta dig, ifall du bett om det. Om du kontaktat oss då ett problem uppstått på mobilsidorna, kanske vi nämner din telefonmodell och annan teknisk information åt den som erbjuder tjänsten. Notera att denna information inte identifierar dig personligen. Är du under 18 år gammal kräver vi att du har tillstånd av dina föräldrar eller vårdnadshavare innan du kontaktar oss.

Den enda gång vi någonsin kommer att röja personuppgifter om dig utan ditt föregående medgivande är när vi har anledning att tro att det är nödvändigt att avslöja denna information för att identifiera, komma i kontakt med eller inleda rättsliga åtgärder gentemot någon som (med eller utan uppsåt) skadar eller inkräktar på Kendas rättigheter eller egendom eller någon annan som skulle kunna skadas av sådan verksamhet. Vi får avslöja användarinformation när vi i god tro anser att lagen kräver det.

Hur vi följer med användningen av våra webbplatser

En IP-adress är ett nummer som automatiskt tilldelas din dator när du surfar på nätet. Nätservrarna, de stora datorer som 'serverar' webbsidor, identifierar automatiskt din dator genom dess IP-adress.

KenComix.net samlar in IP-adresser för systemadministration och för att färdigställa rapporter och följa användningen av vår webbplats (besöksräknare). När besökare vill ha sidor från KenComix.net:s webbplatser loggar våra servrar eller datorer in deras IP-adresser. Vi kombinerar inte IP-adressen med någon personidentifierande information vilket innebär att användarna förblir anonyma för oss.

Användning av Cookies

KenComix.net använder inte cookies i skrivande stund, men om de tas i bruk, så gäller följande.

Cookies är informationsbitar som en webbplats överför till en persons hårddisk för registreringsändamål. Cookies gör det lättare för Dig att surfa på nätet genom att spara Dina val medan Du är på webbplatsen.

Användningen av cookies är vanligt förekommande och positiv. Du finner dem på de flesta större webbplatser. Genom att visa hur och när besökare använder en webbplats, hjälper cookies oss att se vilka områden som är populära och vilka som inte är det . Många förbättringar och uppdateringar baseras på information som ges av cookies. Cookies kan också hjälpa oss att individualisera sidor för att möta våra besökares behov.

Vi kommer inte att använda cookies för att identifiera specifika personer eller för särskilda tävlingar eller interaktivt innehåll som kräver att vi följer Dina framsteg.

Våra webbplatser använder inte cookies för att samla in sådan personidentifierande information från din dator som inte ursprungligen skickades som en cookie. Vi använder inte personidentifierande information som överförts genom cookies för säljfrämjande ändamål eller marknadsföringsändamål och sådan information förmedlas heller inte till tredje part.

Du har alltid möjlighet att blockera dessa cookies via din webbläsares meny. De flesta webbläsare är från början inställda på att acceptera cookies. Om du föredrar det, kan du ställa in din dator så att den vägrar att ta emot dem eller säger till dig när de kommer. Det är emellertid möjligt att vissa delar av webbplatsen inte fungerar ordentligt om du blockerar dessa cookies.

Du kan kanske få cookies av våra eventuella annonsörer. Vi kontrollerar inte dessa cookies. Det är standard inom Internetindustrin att använda annonscookies som skickas av tredje parts servrar.

Länkar till andra webbplatser

När du är inne på våra webbplatser bör du vara medveten om att du kan hänvisas till andra webbplatser som ligger utanför vår kontroll. Det finns länkar till andra webbplatser på KenComix.net webbplatser som tar dig utanför området för våra tjänster. Dessa webbplatsers egna sekretesspolicys gäller för den information som samlats om dig på de webbplatserna.

Var vänlig kom ihåg att när du lämnar ut personuppgifter online - exempelvis via en anslagstavla eller vid en chat - kan information samlas in och användas av personer som du inte känner. Lämna aldrig ut personuppgifter vid en chat eller till en anslagstavla.

Vi strävar efter att skydda din identitet och ditt privatliv men vi kan inte garantera säkerheten för information som du röjer online, vilket du gör på egen risk. Om du är ung eller oerfaren på internet kan du fråga dina föräldrar eller någon annan vuxen du kan lita på om vilka personuppgifter som är säkra att skicka eller lämna ut på internet.

Ditt godkännande av dessa villkor

När du använder denna webbplats förutsätter vi att du har läst detta dokument noga och förstår och har följt dess råd. Om du inte samtycker till denna policy eller till de råd vi ger dig, låt vänligen bli att använda våra webbplatser. Vi förbehåller oss rätten att ändra denna policy från tid till annan på det sätt vi finner nödvändigt. Om du fortsätter att använda Kendas webbplatser efter det att vi har lagt in eventuella ändringar i dessa villkor betyder det att du har godkänt ändringarna.

Se även användarvillkoren

Till huvusidan