KenComix.net RSS

RSS är en standard för att leverera nyhetsrubriker och sammanfattningar.

För tillfället finns följande RSS:

KenComix uppdateringar
Då det publicerats en ny serie, ett nytt spel eller nåt annat värt att nämnas.

KenComix länkar
Länkar ut i wida wärlda webben. Bl.a. de som skrivs in i länkarkivet, men också såna som inte sparas dit.

KenComix kommentarer
Kommentarer som besökare skrivit för serierna. Efter att nån skrivit en kommentar, så läggs den i RSS-filen efter att jag godkänt den.

Mera om RSS

Läs mera om RSS på:

Svenska Yle RSS
Wikipedia (engelsk version)
WebReference

För att läsa RSS-nyheter krävs ett speciellt program. På ovannämnda sidor borde du hitta länkar till sådana program. Endel webbläsare har det inbyggt (t.ex. Firefox och Opera).