Info

Kursorer

Efter att du kopierat kursorerna i en katalog du lätt hittar (C:\Windows\Cursors rekommenderas):

  • Öppna Control panel.
  • Om du använder Category View, klicka på Printers and Other Hardware.
  • Dubbelklicka på Mouse.
  • Välj mellanbladet Pointers.
  • Välj vilken pekare du vill ändra.
  • Klicka Browse och dubbelklicka på kursoren du vill använda.
  • Klicka OK.

reklamshop.spreadshirt.fi/kencomix/