Info

Ikoner

Efter att du kopierat ikonerna i en katalog du lätt hittar:

 • Högerklicka på den shortcut (genväg) vars ikon du vill ändra.
 • Välj Properties (Egenskaper) och sedan Shortcut (Genväg).
 • Klicka Change Icon (Byt ikon).
 • Klicka Browse (Bläddra) och sök upp mappen där du har dina ikoner.
 • Dubbelklicka på ikonen du vill använda.
 • Klicka OK.

I Windows XP kan man lätt byta ikon på kataloger:

 • Högerklicka på den katalog vars ikon du vill ändra.
 • Välj Properties och mellanbladet Customize.
 • Klicka Change Icon.
 • Klicka Browse och sök upp mappen där du har dina ikoner.
 • Dubbelklicka på ikonen du vill använda.
 • Klicka OK.

Byt ikonerna för My Computer och Recycle Bin i Windows XP:

 • Högerklicka på skrivbordet (desktop) och välj Properties.
 • Välj mellanbladet Desktop.
 • Klicka på Customize Desktop.
 • Välj ikonen du vill ändra och klicka på Change Icon.
 • Klicka Browse och sök upp mappen där du har dina ikoner.
 • Dubbelklicka på ikonen du vill använda.
 • Klicka OK.