Info

Hur navigera på KenComix.net?

Navigeringen på KenComix.net har jag försökt göra så simpel som möjligt, så att besökarna kan koncentrera sej på innehållet istället för att behöva bry sej om hur man ska navigera på sajten. Eftersom du nu läser denna text om hur man ska navigera på sajten, kanske jag misslyckats? Har du förslag på förbättringar eller vill du påpeka nåt som inte fungerar, kontakta KenComix.net.

Med hjälp av huvudmenyn, som visas till vänster i de flesta webbläsare, kan du välja en avdelning. De flesta avdelningar har en undermeny, som visas ovanför rutan med själva innehållet. På undermenyn hittar du även länk till "nästa sida". Den underlättar bl.a. då du läser serierna.


reklamshop.spreadshirt.fi/kencomix/