Info

Wallpapers / bakgrundsbilder

Då du ska ladda ner och ta i bruk en ny bakgrundsbild, så väljer du först bildens storlek. Sen högerklickar du på bilden och väljer Set as background eller Set as wallpaper.

Du kan också göra det manuellt:

  • högerklicka på bilden och välj Save image as
  • spara den nånstans på hårdskivan
  • högerklicka på din nuvarande bakgrundsbild (Desktop / Skrivbord)
  • välj Properties (Egenskaper)
  • välj tabben Desktop (Skrivbord)
  • Klicka på Browse (Bläddra)
  • sök fram den sparade bilden
  • klicka Open (Öppna) och OK